วุฒิการศึกษา

อักษรเทคโน พัทยา

3พฤษภาคม2540สิ้นสุด17 พฤษภาคม2542 ปวช.

อยากทำงาน

ประสบการณ์ทำงาน

ซีทโบ๊ต พัทยา

1พฤศจิกายน2564 สโตร์

ทำธุระกิจส่งนตัว