วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

6 ส.ค 2561- 25 พ.ค 2565 ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์ทำงาน

เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์

22 พ.ย 2564- 16 ก.พ 2565 ฝึกงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ