วุฒิการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล4 หนองแคอนุสรณ์

2548-2550 มัธยมศึกษาปีที่3

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท ช๊อปปิ้งแบ๊ก จำกัด

ธันวาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2563 COR

บริษัทปิดตัวลง