วุฒิการศึกษา

เมืองพัทยา6

3 พฤษพาคม 2553 / 4 เมษายน 2556 ม.3

ประสบการณ์ทำงาน

Shop Huawei

26-10-2561 / 19-03-2564 รองผู้จัดการ