วุฒิการศึกษา

นานาชาติมหาวิทยาลัยสยาม

2016-2021 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจนานาชาติ การโรงแรม

ภาคเรียนสุดท้าย – เรียนออนไลน์

ประสบการณ์ทำงาน

Burapa thai cuisine and restaurant

มิย 2019- มีค 2020 พนักงานต้อนรับ

– ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน
– นำลูกค้าไปนั่งโต๊ะที่เหมาะสม
– ให้ข้อมูลลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลการจองโต๊ะ
– จองโต๊ะอาหารทางโทรศัพท์เเละวอล์คอิน

Alex brasserie

กย 2017 - มิย 2019 พนักงานต้อนรับ

– ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน
– นำลูกค้าไปนั่งโต๊ะที่เหมาะสม
– ให้ข้อมูลลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลการจองโต๊ะ
– จองโต๊ะอาหารทางโทรศัพท์เเละวอล์คอิน