ตั้งแต่ปี 2549 พัทยา จ๊อบ เซ็นเตอร์ ได้ช่วยนายจ้างหลายพันบริษัทหาพนักงานในพัทยา. เราได้พบกับนายจ้างจำนวนมากในพัทยาด้วยตนเองที่ออฟฟิศ พัทยา จ๊อบ เซ็นเตอร์ พัทยากลาง, เราได้พูดคุยกับคนจำนวนมากทางโทรศัพท์ และตอบกลับทางอีเมล์อีกมากมาย.

ในช่วงเวลานั้นเว็บไซต์ของเราได้กลายเป็นพอร์ทัลงานอันดับหนึ่งในเมืองพัทยาสำหรับนายจ้าง. เราได้ปรับปรุงเว็บไซต์แล้ว ดังนั้นจึงเป็นประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับนายจ้างและผู้หางาน, มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ จากคุณลักษณะใหม่และการปรับปรุงที่ครอบคลุมด้านล่าง. โดยการใช้บริการงานออนไลน์ของเรา, คุณทำให้เราเป็นอันดับหนึ่ง และนั่นคือเหตุผลที่หลากหลายที่ดีที่สุด ของผู้หางานเลือกใช้บริการของเราทุกครั้ง.


Features for Registered Employers

Submit Jobs

Our new and improved Pattaya job website makes it simple to post your jobs online. Our staff will do a human translation as our site is a dual language job portal. If your a first time employer, we also ask you to fill in your company details. Please remember to add your company logo and fill in as much information as possible.


Manage Jobs

The job manager makes it easy to edit your jobs online. Jobseekers will apply for jobs and you will receive a notification.


Manage Applications

In the same section you can manage a job seekers application. There are features to contact them, leave notes and also a star rating.


Resume Search

Since 2006 Pattaya Job Centre has spent a great deal of time building and fine tuning the resume search function. Now you can search for resumes using Keywords, Multiple Categories and Location. This is the best resume search in Pattaya. No other site comes close.


Bookmarks

The bookmarks make it easy for you to save your favourite jobseeker resumes.


Orders

View your previous orders for job listings you’ve made on our new site. Does not include orders before the new site was launched.