Education

เทคโนโลยีอักษรพัทยา

2559-2561 ปวส การท่องเที่ยวและโรงแรม

ช่วงเระหว่างเรียนมีงานประจำทำ เจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนสอนภาษา และช่วงฝึกงานได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลแผนกบัญชีระยะเวลา 3 เดือน

Experience

เคปดารารีสอร์ทพัทยา

มกราคม 2561-ปัจจุบัน หัวหน้างาน Supervisor

 ประสบการณ์ทำงานปัจจุบันที่เคปดารารีสอร์ทพัทยา ระยะเวลา 3 ปี 11 เดือน ทำงานตั้งแต่ มกราคม 2561 – ปัจจุบัน เริ่มต้นตำแหน่งพนักงานทั่วไป และปัจจุบันดำรงณ์ตำแหน่ง หัวหน้างาน (Supervisor) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ผลงานปัจจุบัน พนักงานบริการดีเยี่ยม และตลอดระยะเวลาที่ทำงาน ได้รับการเข้าฝึกอบรมณ์พัฒนาบุคคล ภาวะการเป็นหัวหน้า และหัวข้อต่างๆ