Education

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

2559/2562 ปวช/การโรงแรม

ร.ร จันทรุเบกษาอนุสรณ์

2556/2559 ม.3/คณิต-วิทย์

Experience

Subway

11มิ.ย65/27ต.ค65 พนักงานพาสไทม์

เบอเกอร์คิงไทยแลนด์

4มิ.ย64/29ธ.ค64 พนักงานพาสไทม์

Lotus

20พ.ย63/21มิ.ย64 พนักงาน

โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค

6มี.ค 60/16ก.ย60 แคชชวล