Education

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2555 ปริญญาตรี

สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม

โรงเรียนปัญญาวรคุณ

2549 มัธยมศึกษาปีที่ 6

Experience

บริษัท ออคโต้ครีเอทีฟ แพลนเนอร์ จำกัด

พฤษภาคม 2565 - ปัจจุบัน Amin Manager

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบเอกสาร รายรับรายจ่าย
ทำโปรแกรมทัวร์
ติดต่อประสาานงานทั้งภายในและภายนอก
ดูแลจัดการหน้าร้าน
รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาการ

บริษัท วี.อาร์.ทอยส์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2552 - กุมภาพันธ์ 2565 หัวหน้าแผนกออกแบบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เริ่มจากทำงานเป็นเสมียณ
ทำเอกสารทั่วไป
เช็คสินค้ารับเข้า-ออก
QC สินค้าก่อนส่ง
จากนั้นเพิ่มหน้าที่ทำงานถ่ายภาพสินค้า ไดคัท แต่งภาพสินค้า
ให้เซลล์
ต่อมาเปลี่ยนมาทำตำแหน่งออกแบบกราฟฟิก
ออกแบบโลโก้ / แพ็คเก็จ / โบร์ชัวร์ / สื่อออนไลน์ / ตกแต่งชั้นวางสินค้า
จัดซื้อในแผนกออกแบบ
ดูแลจัดการทีมในแผนก

บริษัท ก.รุ้งแจ้ง จำกัด

ธันวาคม 2549 - สิงหาคม 2551 หัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพ QA

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001
ประสานงานแต่ละแผนก
สุ่มตรวจคุณภาพงานก่อนนำส่งออก