Education

โรงเรียน สุรวิทยาคาร

2553-2555 มัธยมศึกษาตอนปลาย

สายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

Experience

นิวยูนิค โฮลดิ้ง จำกัด (โรงแรม ยูนิค รีเจนซี่)

25/12/2028-14/02/2022 Guest Service Agent

ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ