Education

โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย จังหวัดชัยภูมิ

2550 จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่6 สายวิทย์ คนิตณ์

กำลังศึกษา ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

Experience

ร้านอาหารอิตาเลี่ยน โคปาคาบาน่า ระยอง

2015-2016 แคชเชียร์

เปลี่ยนงานมาทำรีเซฟชั่นโรงแรมใกล้บ้าน