Education

การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละอุ่น

2552 - 2555 ม.3

เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Experience

Line man / Lalamove / Uber Eat

2559 - ปัจจุบัน จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ตามที่สั่ง

เป็นพนักงาน อิสระ รับงานผ่าน แอฟฟิเคชั่น