Job Ref:
21355
Job Details:
Join Wansoff: Become a Pioneer Real Estate Agent for Luxury Villas in Pattaya! Wansoff is a newly launched premium real estate agency in Pattaya, specializing in the sale of luxury off-plan villas in the most exclusive villages. With established partnerships with leading villa developers, we offer access to over 50 elite projects with budgets exceeding 5 million THB. Our marketing department ensures every agent receives 30-50 consistent potential clients to work with. Join us as one of our first real estate agents and play a key role in building our success from the ground up. เข้าร่วม Wansoff: เป็นผู้บุกเบิกในฐานะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูในพัทยา! Wansoff เป็นเอเจนซี่อสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมี่ยมที่เพิ่งเปิดตัวในพัทยา ซึ่งเชี่ยวชาญในการขายวิลล่าหรูที่กำลังจะสร้างในหมู่บ้านสุดพิเศษ ด้วยความร่วมมือกับผู้พัฒนาวิลล่าชั้นนำ เรามีโครงการชั้นนำกว่า 50 โครงการที่มีงบประมาณเกิน 5 ล้านบาทให้คุณเข้าถึง ฝ่ายการตลาดของเรามั่นใจว่าเอเจนต์ทุกคนจะได้รับลูกค้าศักยภาพ 30-50 รายที่สม่ำเสมอ เข้าร่วมกับเราในฐานะหนึ่งในนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คนแรกและมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสำเร็จของเราตั้งแต่ต้น
Gender:
Male or Female
Age:
22+
Education:
None
Qualifications:
– Excellent communicator with the ability to build rapport with clients, sell confidently, handle objections effectively, and close deals successfully.
– Organized and detail-oriented, capable of managing multiple tasks simultaneously while maintaining focus and precision.
– Results-driven and motivated to achieve targets and deliver exceptional customer service.
– Proactive and eager to learn, always looking to grow and adapt in a dynamic environment.
– Prior experience in real estate sales or luxury goods is a plus.
– สื่อสารยอดเยี่ยม มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ขายอย่างมั่นใจ รับมือกับข้อโต้แย้งอย่างมีประสิทธิภาพ และปิดการขายได้สำเร็จ
– มีความเป็นระเบียบและใส่ใจในรายละเอียด สามารถจัดการหลายงานพร้อมกันได้โดยไม่เสียสมาธิและความแม่นยำ
– มีแรงผลักดันในการบรรลุเป้าหมายและให้บริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม
– มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ มองหาโอกาสในการเติบโตและปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
– ประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์หรือสินค้าหรูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Experience:
Prior experience in real estate sales or luxury goods is a plus. ประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์หรือสินค้าหรูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Working Hours:
Full Time
Number of Positions:
1 Position
Salary:
Commission-based income, ranging from 30%-70% of the company’s commission on each closed deal, with no cap on earnings. Minimum commission per sale is 75,000 THB. รายได้จากค่าคอมมิชชั่น ซึ่งมีช่วงตั้งแต่ 30%-70% ของค่าคอมมิชชั่นของบริษัทในแต่ละดีลที่ปิด ไม่มีขีดจำกัดในรายได้ ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำต่อการขายคือ 75,000 บาท
Other Benefits:
– High earnings potential with unlimited income potential based on performance.
– Flexible schedule, primarily remote work with weekly in-person meetings.
– Steady client flow and CRM system (HubSpot) for managing inquiries.
– Access to a comprehensive property database on Notion.
– Full administrative support to handle paperwork, scheduling, and other tasks.
– Team vacations upon achieving sales targets, with sponsored trips to destinations like Bali, Tokyo, or the Maldives.
– Quarterly rewards for top-performing agents, with valuable prizes.
– Professional tools and training, including sales and negotiation training and partial or full reimbursement for gym memberships.
– ศักยภาพในการสร้างรายได้สูงโดยไม่มีขีดจำกัด ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน
– ตารางเวลาที่ยืดหยุ่น ทำงานส่วนใหญ่จากระยะไกล มีการประชุมส่วนตัวประจำสัปดาห์
– มีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องและระบบ CRM (HubSpot) สำหรับการจัดการสอบถามข้อมูล
– เข้าถึงฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมบน Notion
– การสนับสนุนด้านการจัดการเอกสาร การจัดตารางเวลา และงานอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ
– ทริปท่องเที่ยวทีมเมื่อบรรลุเป้าหมายการขาย พร้อมทริปที่สนับสนุนไปยังสถานที่เช่น บาหลี โตเกียว หรือมัลดีฟส์
– รางวัลรายไตรมาสสำหรับเอเจนต์ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม พร้อมรางวัลมีค่า
– เครื่องมือและการฝึกอบรมระดับมืออาชีพ รวมถึงการฝึกอบรมการขายและการเจรจาต่อรอง และการคืนเงินบางส่วนหรือเต็มจำนวนสำหรับค่าสมาชิกฟิตเนส
How to apply for this job?:
If you have read this job posting carefully and are excited about the opportunity to work at Wansoff, leave your application and start your cover letter with the phrase: “I definitely want this job and am ready to go through additional selection stages.” This shows us that you are detail-oriented and eager to join our team. Please send your updated CV to info@wansoff.com. For any questions, feel free to email us or contact our assistant Varocha at 062-185-7645. Join Wansoff and be a part of our journey to becoming the best real estate agency in Thailand! หากคุณได้อ่านประกาศรับสมัครงานนี้อย่างรอบคอบและตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ทำงานที่ Wansoff โปรดส่งใบสมัครของคุณและเริ่มจดหมายแนะนำตัวด้วยวลี: “ฉันต้องการงานนี้แน่นอนและพร้อมที่จะผ่านขั้นตอนการคัดเลือกเพิ่มเติม” เพื่อแสดงให้เราเห็นว่าคุณใส่ใจในรายละเอียดและกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมทีมของเรา กรุณาส่งประวัติย่อที่อัพเดทแล้วของคุณไปที่ info@wansoff.com หากมีคำถามใด ๆ โปรดส่งอีเมลหรือติดต่อผู้ช่วยของเราชื่อวโรชาที่ 062-185-7645 เข้าร่วม Wansoff และเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราเพื่อเป็นเอเจนซี่อสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย!

Job Location

Job Description

Join Wansoff: Become a Pioneer Real Estate Agent for Luxury Villas in Pattaya! About Us: Wansoff is a newly launched premium real estate agency in Pattaya, specializing in the sale of luxury off-plan villas in the most exclusive villages. With established partnerships with leading villa developers, we offer access to over 50 elite projects with budgets exceeding 5 million THB. Our marketing department ensures every agent receives 30-50 consistent potential clients to work with. Join us as one of our first real estate agents and play a key role in building our success from the ground up. We are currently seeking a Real Estate Agent (Sales Manager) who:
 • Efficiently processes incoming requests;
 • Identifies suitable properties and schedules viewings and meetings with potential clients;
 • Coordinates and oversees transactions to ensure a smooth and successful closing;
 • Builds and maintains strong client relationships to encourage referrals and repeat business.
Who We Are Looking For:
 • Excellent Communicator: You can build rapport with clients, sell confidently, handle objections effectively, and close deals successfully.
 • Organized and Detail-Oriented: You manage multiple tasks simultaneously while maintaining focus and precision.
 • Results-Driven: Motivated to achieve targets and deliver exceptional customer service.
 • Proactive and Eager to Learn: Always looking to grow and adapt in a dynamic environment.
 • Experience: Prior experience in real estate sales or luxury goods is a plus.
What We Offer:
 • High Earnings Potential: Commission-based income, ranging from 30%-70% of the company's commission on each closed deal, with no cap on earnings.
 • Flexible Schedule: Work remotely most of the time, with weekly in-person meetings to discuss progress and plan for the week.
 • Steady Client Flow and CRM: A constant stream of daily client inquiries and a convenient CRM system (HubSpot) to manage them.
 • Comprehensive Property Database: Access to a user-friendly property database on Notion for quick searches tailored to client needs.
 • Full Admin Support: Dedicated administrative support to handle paperwork, scheduling, and other tasks, allowing you to focus on selling and client relationships.
Bonuses:
 • Unlimited Income Potential: Earnings are determined by your performance, with realistic high-income potential.
 • Team Vacations: Achieve team sales targets and enjoy sponsored trips to exciting destinations such as Bali, Tokyo, or the Maldives.
 • Quarterly Rewards: Top-performing real estate agents receive valuable prizes at the end of each quarter.
 • Professional Tools and Training: Benefit from company-provided sales and negotiation training, as well as partial or full reimbursement for gym memberships.
How to Apply: If you have read this job posting carefully and are excited about the opportunity to work at Wansoff, leave your application and start your cover letter with the phrase: "I definitely want this job and am ready to go through additional selection stages." This shows us that you are detail-oriented and eager to join our team. Please send your updated CV to info@wansoff.com. For any questions, feel free to email us or contact our assistant Varocha at 062-185-7645. Join Wansoff and be a part of our journey to becoming the best real estate agency in Thailand!  
Advertisement