Job Ref:
18429
Job Details:
ให้ข้อมูลในการเช่ารถกับลูกค้า, ทำสัญญาเช่ารถมอเตอร์ไซด์, รับโทรศัพท์
Gender:
Female
Age:
อายุ 25-40 ปี
Education:
None
Qualifications:
สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
Experience:
มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน
Working Hours:
Full Time
Number of Positions:
1 อัตรา
Salary:
12,000-15,000 บาท
Other Benefits:
ตามตกลง
How to apply for this job?:
ติดต่อ
โทรศัพท์: 098-967-2774
Line: swissbike
ในการสมัครงานกรุณาส่งประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายมาที่
Email: swiss-bike@hotmail.com
www.swiss-bike.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
Swiss Bike, ซอยแอลเค พาวิลเลี่ยน ถ.พัทยาสาย 3 พัทยาใต้

Job Location

Advertisement