• ผู้ช่วยปลูกต้นกัญชาในฟาร์ม

    Kama 18 Group Co.,Ltd 140/9-10 วิลเลจที่ 11 ถ.สุขุมวิท ตรงข้ามถนนเทพประสิทธิ์
    Thepprasit
    Salary: 12,000 บาท
    • Permanent
    • Post Date: 28/03/2024