• พนักงานฝ่ายผลิต/Production Staff

    Manston Foods Co.,Ltd. Jomtien
    Jomtien
    Salary: 13,500 บาท ต่อเดือน รวมค่าล่วงเวลาและวันหยุดนักขัตฤกษ์
    • Permanent
    • Post Date: 01/09/2023