• พนักงานเสริฟ / Waitress

    Jasmine Restaurant ซอยบัวขาว พัทยากลาง
    Central Pattaya
    Salary: 12,000 บาท + ทิปรวม
    • Permanent
    • Post Date: 01/02/2024