• ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

    Intech Information Co.,Ltd ชั้น M , Center condotel
    South Pattaya
    Salary: 12,000 - 18,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ)
    • Permanent
    • Post Date: 29/01/2024