About Chill Grill

Fast food restaurant

 • บริการแคชเชียร์

  Chill Grill Chill Grill, ทัพพระยา เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
  Thappraya
  Salary: 12,000 – 14,000 บาท
  • Permanent
  • Post Date: 15/05/2024