• เชฟทำอาหารจีน

    American Bar & Grill ซอยเล้งกี่
    Central Pattaya
    Salary: 20,000-22,000 บาท+ทิป
    • Permanent
    • Post Date: 21/02/2024