• พนักงานขับรถ

    A-Team Adventure Co.,Ltd. บริษัท เอ-ทีม แอดแวนเจอร์ จำกัด, ซอยหนองไม้แก่น เลยบ้านเอื้ออาทรด้านหลังวัดสุทธาวาสประมาณ 3 กิโลเมตร เลยห่างจากอนามัยทุ่งกลมมา 50 เมตรออฟฟิตอยู่ฝั่งซ้ายมือ
    Pong
    Salary: 15,000-17,000 บาท ตามประสบการณ์และความสามารถ
    • Permanent
    • Post Date: 29/11/2023